Razlike između spolova i strukturne zapreke prisutne su na mnogim područjima te i dalje ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge, a žene sputavaju u ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Spor je napredak kada je riječ o sudjelovanju žena u politici, njihovom pristupu pravosuđu i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizama, a nasilje nad ženama i dalje je najizraženiji primjer raspodjele moći između žena i muškaraca, jedan je od naglasaka iz nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. koja je ovog tjedna predstavljena u okviru programa predsjedanja Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe. Iako je, napredak na tom području vidljiv, a pravni status žena u Europi poboljšan tijekom zadnjih desetljeća, još smo daleko od stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca, rečeno je tijekom predstavljanja koje je organizirao Vladin Ured za ravnopravnost spolova.

Strategiju je predstavila Hrvatska u okviru programa predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe

Nova se Stratgija razlikuje od prethodne po tome što joj je dodan još jedan cilj, a to je zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila. Strategijom se zahtijeva da se u procese integracije pretoče mjere koje će migrantima dati do znanja da se moraju pridržavati politike ravnopravnosti spolova čak i kad to nije u skladu sa situacijom u državi iz koje dolaze.

“U fokusu nove Strategije je sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguranje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže žena i muškaraca u donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike”, rekla je na predstavljanju ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, upozorivši da su migrantice i žene izbjeglice često izložene nasilju unutar svojih zajednica i žrtve su trgovanja ljudima.

S predstavljanja Strategije

Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova i izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Irena Petrijevčanin Vuksanović naglasila je kako se oko Strategije usuglasilo 47 zemalja članica Vijeća Europe.

“Iako je prethodila polemika u kojoj su zemlje imale različita stajališta, postignuta je suglasnost oko toga kako treba štiti ljudska prava u Europi, kako se boriti protiv diskriminacije i postići ravnopravnost kojoj težimo. Nije dovoljno da Hrvatska samo usvaja i impelmentira dokumente, već je potrebna volja za jednakošću svih u društvu. Potrebni su stručnjaci rasterećeni političke pripadnosti da govore u hrvatskom javnom prostoru i pridonose podizanju kolektivne svijesti. Gdje postoji neznanje najveći je prostor za manipulacije”, upozorila je Irena Petrijevčanin Vuksanović, te podsjetila da je Istanbulska konvencija jedna od tri revolucionarne konvencije Vijeća Europe iz područja ljudskog dostojanstva.

“Umjesto da napreduje civilizacijska svijest o nenasilju i ravnopravnosti, sve češće mi se čini da kao društvo nezaustavljivo klizimo u diskriminaciju”, poručila je.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here