Članarina turističkoj zajednici tek je jedan u nizu parafiskalnih nameta koje su gotovo svi poduzetnici obvezni plaćati, bez obzira imaju li ili ne veze s turističkom djelatnošću. Tim nametom financiramo čak 314 turističkih zajednica, uključujući i Hrvatsku turističku zajednicu....
Korona nam je promijenila živote i nikome ništa više nije isto. Preko noći smo bili prisiljeni napustiti svoje dnevne navike i rutine i prilagoditi se potpuno novom načinu života, u kojem nam je ograničeno kretanje, poslovne aktivnosti, učenje i...
Koronavirus ostatku je svijeta stigao iz Kine i izazvao neviđenu krizu u mnogim područjima - od medicine koja ne pronalazi lijek, zdravstvenog sustava koji može puknuti pod pritiskom do ekonomije koju je zaustavio jedan nepoznati virus. Riječ kriza napisana...
Krizni menadžment je jedan od najvažnijih elemenata upravljanja i točka na kojoj se dokazuje sposobnost vođenja i liderstvo. Svaka odgovorna organizacija, bez obzira koje je vrste i čime se bavi, treba imati unaprijed pripremljen i razrađen plan upravljanja potencijalnom...
Jedino čime se većina poduzeća bavila otkako je država najavila da će spustiti  kišu novca na sve koji ne mogu raditi ili im je drastično smanjen obujam posla bilo je kako stati u red za državni minimalac. I oni...
Kada je 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija okarakterizirala širenje COVID-19 kao pandemiju, odnosno kao epidemiju koja se događa diljem svijeta, nadilazi granice i utječe na veliki broj ljudi, svijet se našao ujedinjen u jednome – krizi o...