Mladenka Šarić (mladenkasaric@gmail.com)

Kažu da se u Rijeci sve mijenja lakše od vlasti, a cinici će reći da je to jedini grad u demokratskom svijetu u kojemu su od 1945. godine na vlasti komunisti. No, cinizam na stranu, jer o tome kakva će im biti vlast odlučuju građani, slobodnom voljom i na slobodnim izborima. Budući da je u Rijeci vrlo visok postotak onih koji ne izlaze na lokalne izbore, može se zaključiti da su oni slobodno izabrali da sve ostane isto. Kako će biti ove nedjelje, saznat ćemo vrlo brzo. Zasad pogledajmo kako stvari stoje sa ženskom stranom političke priče.

Dakle, Riječani biraju 35 zastupnika i zastupnica u svoj gradski parlament, a za to im je na raspolaganju osam izbornih lista. Zakonski minimum propisuje da na njima mora biti najmanje 40 posto žena, kao podzastupljenog spola, što preračunato u mjesta na listi znači da ih mora biti barem 10. Budući da samo prvi dio liste ima šansu i ući u Gradsko vijeće, promotrile smo koliko je na listama žena smješteno na prvih 10 mjesta. Iako je, dakle, propisani zakonski minimum deset, na svim je listama između 15 i 17 kandidatkinja. Rijeka, svaka čast! Čestitamo!

Nositelji riječkih lista uglavnom su muškarci, ali pobrinuli su se da žena na listama, koje imaju 35 mjesta, bude od 15 do 17

Kad je riječ o rasporedu žena u prvoj trećini liste, najbolje su liste sadašnjeg gradonačelnika Vojka Obersnela, odnosno SDP-a i šest partnerskih stranaka te Nezavisna lista Antonia Dražovića, koji su u prvih deset stavili pet žena i pet muškaraca. Obje liste inače, imaju po 15 kandidatkinja.

SAMO STRANKE koje su SPREMNE PRI SASTAVLJANJU LISTA ZA BILO KOJE IZBORE PRIMIJENITI  princip patent zatvarača, što znači jednaku zastupljenost i naizmjenični raspored MUŠKARACA I ŽENA, koji, DAKLE,  i ženama i muškarcima daje istu šansu, IMAT ĆE PRAVO NAZIVATI SE PROGRESIVNIMA… BEZ TOGA, PRIČATI O RAVNOPRAVNOSTI ČISTO JE MULJANJE

Nezavisna lista Hrvoja Burića, glavnog Obersnelova izazivača i kandidata koji bi u drugom krugu mogao pobijediti i nakon gotovo 17 godina Obijeve vladavine preuzeti upravljanje Rijekom, ima 17 kandidatkinja. Od toga se njih četiri nalaze među prvih 10, i to na – 3., 5., 7. i 9. mjestu. Kao što se vidi i iz tog primjera, lista mu je u većem dijeu složena prema korektnom principu patent zatvarača – žena, muškarac, žena, muškarac…

Po 17 kandidatkinja na listama imaju i HNS s partnerima te Akcije mladih, Živog zida i partnera. Narodnjaci, čiju listu za Gradsko vijeće nosi Pero Lučin, stavili su među prvih 10 četiri kandidatkinje, počevši s mjestom broj pet. Akcija mladih i Živi zid u prvih su deset stavili tri žene, jednako kao i Lista za Rijeku/Pametno  te Most. Most je jedina lista koju nosi žena – Petra Mandić, a na njoj je 16 kandidatkinja. Lista za Rijeku izlazi u kombinaciji sa strankom Pametno i ponudili su 15 kandidatkinja. Najlošiji je u raspoređivanju žena na listi HDZ. Iako ih je ukupno 15, samo je dvije smjestio među prvih deset. Utješno je, ipak, što se nalaze visoko na listi – 2. i 3. – pa im je ulazak u Gradsko vijeće gotovo siguran.

No, kako bilo, sve stranke koje su među prvih deset stavile manje od četiri kandidatkinje pokazale su kakav je njihov senzibilitet prema ideji rodne ravnopravnosti u politici. One koje su – ne samo u Rijeci, nego u cijeloj zemlji – primijenile princip patent zatvarača, što znači jednaku zastupljenost i naizmjenični raspored, koji i ženama i muškarcima daje istu šansu, održale su lekciju kako to treba biti. I nitko se nema pravo hvaliti nekakvom progresivnošću dok ne prihvati ovaj tako logičan i pošten princip.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here